top of page

SKOGRÅDGIVNING

Å være skogeier kan være spennende, men også utfordrende. I mange tilfeller er det de små detaljene som gjør de store utslagene.

Ta meg med på befaring, så legger vi en plan ut fra dine ønsker og behov. De beste rådene kommer fra erfarne øyne som ikke skal kjøpe tømmeret ditt eller nødvendigvis hogge det!
Formidler tynning, hogst, markberedning og graving via solide aktører med lang erfaring. Ungskogpleie er tjenester som leveres av våre medarbeidere.

 

Skogbestyring? Ikke noe problem!

Når du som skogeier selger tømmer til et av flere kjøperledd, er det mange små detaljer som kan være vanskelig å få tak på. Det være seg pris kontra lengder/toppmål osv.

Disse små detaljene kan utgjøre mange kroner per kubikkmeter virke. Alt i alt handler det om å gjøre de rette valgene, ut fra de prisene og innmålingsspesifikasjonene man får av kjøperleddet.

 

Enkle, forståelige tømmeranalyser og oversikter utarbeides i hvert enkelt tilfelle. Bruk feks kr 1,- pr kbm for å få igjen 10!

bottom of page