top of page

UNGSKOGPLEIE 

& FORHÅNDS-
RYDDING

Ungskogpleie er VIKTIG!

Det første og viktigste inngrepet etter planting (forsåvidt det viktigste i hele livssyklusen) er ungskogpleie.  

I ungskogpleien velger man ut de beste fremtidsstammene, fjerner konkurrerende trær slik at gjenstående trær ikke hemmes og at de er av den beste kvalitet. 

Ungskogpleie utføres minimum 1 gang, men på bedre boniteter må man gjerne inn 3 ganger.

Ved siste inngrepet er det viktig å ta stilling til om det skal tynnes, eller ikke. Velger man tynningsfritt, å la ungskogen stå urørt frem til sluttavvirke, bør stammeantallet reduseres noe for at gode utviklingsvilkår skal vare lengst mulig for skogen. Velger man at tynning skal være en del av bestandets utvikling kan stammeantallet økes litt for å få litt mer å velge i ved 1.gangs tynning.

Ungskogpleie kan finansieres over skogfond, og mange kommuner har også tilskudd til dette. LAST NED FRA SKOGKURS.NO hvis du vil lese mer om økonomi.

Forhåndsrydding

Forhåndsrydding kan man gjøre i forsømte bestand, før tynning eller slutthogst. Ved å fjerne stammer som ikke gir virke vil man redusere kostnaden og kvaliteten på tynning/avvirkningen øker.

 

Vi utfører ungskogpleie og forhåndsrydding med erfarne medarbeidere. Ta kontakt!

bottom of page